Ostatnie Newsy: NABÓR NA STANOWISKO MECHANIKA LOTNICZEGO / Walne Zebranie / uchwała nr.1 Zarządu SML / Walne Zebranie Wyborcze / walne zgromadzenie / praca dla B1 B737NG w Niemczech / SZKOLENIE NA Q400 / LWS-6 "Żubr" artykuł dr pil. Jakub Marszałkiewicz / Walne Zebranie Wyborcze /
30 maja 2008 roku na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie założycielskie Mazowieckiego Klastra Lotniczego AVIATION MAZOVIA. Na skutek podpisania porozumienia osoby zebrane na spotkaniu powołały do życia MAZOWIECKI KLASTER LOTNICZY - AVIATION MAZOVIA w skład którego weszły następujące firmy i instytucje:
. Awis Art
. Polmotor Aviation
. Sky Poland
. Solaris Group Aviation & Wind
. Stowarzyszenie Mechaników Lotniczych
. Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
. Theor Sp. z o.o.
. Trac Tool Design Polska Sp. z o.o.
Partnerem Mazowieckiego Klastra Lotniczego na zasadach doradczych został Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej reprezentujący Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Biura Marszałka Województwa Mazowieckiego, wyrażając tym samych chęć współpracy Biura Marszałka z Mazowieckim Klastrem Lotniczym.
więcej na stornie MKL
Ze strony SML osobą odpowiedzialną za współpracę z Mazowieckim Klastrem Lotniczym jest Michał Ziemba.
Zintensyfikowanie działań rozwojowych MKL-AM, spowodowało iż w pewnym momencie na drodze do dalszego rozwoju Klastra stanęła przeszkoda natury formalno - prawnej. Niezbędnym do pozyskania funduszy wsparcia okazało się posiadanie przez MKL-AM własnej osobowości prawnej.
W tym celu dnia 12 sierpnia 2008 r. zostało zwołane Walne Zgromadzenie MKL-AM. Osoby zgromadzone na zebraniu ustaliły statut i jednogłośnie przegłosowały założenie Stowarzyszenia Mazowiecki Klaster Lotniczy - AVIATION MAZOVIA.
Rozbudowa MKL-AM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego została niniejszym podzielona na dwa etapy:

Etap 1 - założenie przez osoby fizyczne Stowarzyszenia Mazowiecki Klaster Lotniczy - AVIATION MAZOVIA - etap zrealizowano, pełną dokumentację wykonano oraz złożono w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy - Stowarzyszenie MKL-AM jest w trakcie rejestracji;
Podczas Walnego Zgromadzenia Założycielskiego, w głosowaniu jawnym wybrano następujące osoby do organów przedstawicielskich Stowarzyszenia MKL-AM.
Zarząd:
p. Wróbel Konrad – Prezes Stowarzyszenia
p. Błasiak Krzysztof – Wiceprezes Stowarzyszenia
p. Osiński Marek – Wiceprezes Stowarzyszenia
p. Stachera Tadeusz – Wiceprezes Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna:
p. Czarnecki Mariusz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
p. Dziubiński Adam – Członek Komisji Rewizyjnej
p. Ziemba Michał – Członek Komisji Rewizyjnej.
Etap 2 - przystąpienie do MKL-AM wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorstw, Instytutów i innych podmiotów związanych z branżą lotniczą i pokrewnymi na Mazowszu. Przystąpienie odbywać się będzie na podstawie podań - wniosków o przyjęcie podmiotu w poczet członków Stowarzyszenia MKL-AM skierowany do Zarządu MKL-AM.
Przynależność do struktury Klastra nie będzie w przyszłości warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia od Klastra, jednakże jest niezbędne do dalszego rozwoju i pozyskiwania funduszy przez Klaster, konieczne jest również w celu czynnego kreowania kierunków działania i rozwoju Klastra.
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ETAPU DRUGIEGO PROSIMY WSZYSTKIE PRZEDSIĘBIORSTWA O KONTAKT W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU - DEKLARACJI UCZESTNICTWA. ZARZĄD KLASTRA BĘDZIE RÓWNIEŻ KONTAKTOWAŁ SIĘ Z DOTYCHCZASOWYMI CZŁONKAMI POROZUMIENIA W TEJ SPRAWIE.
Szczególne znaczenie dla przyszłych projektów innowacyjnych ma fakt zainteresowania Mazowieckim Klastrem Lotniczym instytutów naukowych Mazowsza. Wole przystąpienia do Klastra wyraziły w niedawno Przemysłowy Instytut Telekomunikacji oraz Instytut Lotnictwa. Mamy nadzieję, że łącząc potrzeby przedsiębiorstw z doświadczeniem i możliwościami instytutów, Klaster stworzy w niedługim czasie projekty badawczo rozwojowe.
Partnerem prasowym Mazowieckiego Klastra Lotniczego pozostaje Pilot Club Magazine, w którego sierpniowym numerze można było przeczytać informację o powstaniu naszej struktury. Wydawnictwo przygotowuje również do jednego z kolejnych numerów obszerniejszy materiał dotyczący MKL-AM. Zainteresowanie Klastrem wykazał również ostatnio Przegląd Lotniczy Aviation Revue.
Z pozostałych pomysłów planowanych do realizacji pozostają w niepodjętej dotychczas fazie:
- budowa platformy internetowej, celem promocji i wymiany informacji pomiędzy członkami MKL-AM,
- rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstw oraz możliwości finansowania i budowy Przemysłowego Parku Technologii Lotniczych na Mazowszu.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu w sprawie członkowstwa w Mazowieckim Klastrze Lotniczym. Jesteśmy również zawsze otwarci na Państwa sugestie i propozycje współpracy.
REKLAMA:
Copyright © 2007 www.smlpoland.eu All rights reserved.
Designe by Air Production
Firefox 3