Ostatnie Newsy: NABÓR NA STANOWISKO MECHANIKA LOTNICZEGO / Walne Zebranie / uchwała nr.1 Zarządu SML / Walne Zebranie Wyborcze / walne zgromadzenie / praca dla B1 B737NG w Niemczech / SZKOLENIE NA Q400 / LWS-6 "Żubr" artykuł dr pil. Jakub Marszałkiewicz / Walne Zebranie Wyborcze /

WCZORAJ :
Historia Stowarzyszenia rozpoczęła się 2 października 1927 roku. Pierwotnie przybrało ono nazwę "Koło Mechaników Lotniczych" przy Warszawskim Komitecie Wojewódzkim L.O.P.P. (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej). 1 kwietnia 1930 roku Koło Mechaników Lotniczych stało się samodzielną organizacją która przekształciła się w Stowarzyszenie Mechaników Lotniczych. Pierwszą siedzibą SML był gmach przy ulicy Nowy Świat 17 należący do Instytutu Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowej. W skład zarządu Stowarzyszenia weszli: Feliks Charlak (prezes), Leopold Baliński (wiceprezes), Edward Czyżewski (sekretarz) oraz Władysław Słomiński i Hilary Gąsiorowski.

Za główny cel Stowarzyszenie postawiło sobie przygotowanie fachowo wyszkolonych, w duchu patriotyzmu kadr mechaników i techników lotniczych oraz instruktorów przeciwgazowych dla pracy w przemyśle lotniczym i przeciwlotniczej obronie kraju.

Już w pierwszych latach swojej działalności Stowarzyszenie założyło koleżeńską kasę pożyczkową "Przezorność i pomoc ", od 1931r.zaczęło działalność koło szybowcowe, koło kulturalno oświatowe i drużyna piłkarska. Od samego początku swojego istnienia Stowarzyszenie prowadziło kursy dokształcające między innymi z zakresu: konstrukcji lotniczych, szybownictwa, fototechniki. W okresie tym zaczął ukazywać się miesięcznik Głos S.M.L, który w roku 1933 przekształcił się w czasopismo Mechanik Lotniczy. W 1935 roku z okazji pięciolecia istnienia Stowarzyszenia wydano broszurę pod tytułem "Pięciolecie S.M.L." oraz poświęcono własny sztandar. Na uroczystościach poświęconych pięcioleciu SML gościem honorowym był Inspektor Armii, generał dywizji Leon Barbecki oraz szef departamentu aerodynamiki M.S. Wojsk. gen. brygady Ludomil Rajski. W okresiem tym do Stowarzyszenia należeli lub byli jego honorowymi członkami: inżynierowie Bolesław Zalewski, Feliks Brodowski, Henryk Gizaczyński, Aleksander Seńkowski oraz kpt. Edmund Ostrowski,Stanisław Skarżyński, Stanisław Hlawsa, generał dywizji Leon Berdecki, Tadeusz Bieliński, Feliks Charlak. Wybuch II wojny światowej spowodował zawieszenie działalności Stowarzyszenia.

DZISIAJ ...
... staramy się odbudować to co zostało przerwane wybuchem wojny. W chwili obecnej udało nam się dotrzeć do materiałów przedstawiających SML w okresie swojej świetności, oraz do osób które dysponują pamiątkami z tamtego okresu. Sukcesem obecnego SML jest pozyskanie archiwalnych materiałów w formie pamiątkowych zdjęć członków SML z tamtego okresu.

(zobacz zdjęcia pamiątkowe SML)

W zbiorach Biblioteki Narodowej zachowała się publikacja z 1935r. obrazująca pięć lat działalności Stowarzyszenia Mechaników Lotniczych.
(kliknij na obrazek żeby obejrzeć materiały archiwalne)


Dzisiaj zachęcamy wszystkie osoby do tego aby zapoznały się z naszą historyczną tradycją i w miarę możliwości pomagały nam rozpowszechniać zawód Mechanika Lotniczego. My ze swej strony staramy się pamiętać o tych wszystkich którzy tworzyli STOWARZYSZENIE MECHANIKÓW LOTNICZYCH i obiecujemy, że nie zapomnimy o tym co udało się osiągnąć naszym prekursorom przez te kilka lat działalności na rzecz lotnictwa.
REKLAMA:
Copyright © 2007 www.smlpoland.eu All rights reserved.
Designe by Air Production
Firefox 3